NAJNOWSZE INFORMACJE:
Plac Batorego 4, Szczecin
91 431 81 81
szczecin@oszgm.pl
ul. Boh. Westerplatte 4a, Ustka
ustka@oszgm.pl

Symulatory

Symulator GMDSTGS-5000 (version 8.1)

Symulator posiada do wykorzystania w szkoleniach kilka systemów sprzętu radiowego takich jak: FURUNO, SAILOR 2000, SAILOR 4000, SILOR 5000. W każdym systemie dostępne są urządzenia pomocne do pełnej realizacji wybranego przez Państwa programu szkolenia na odpowiednie świadectwa radiowe np, świadectwa VHF, SRC, LRC, CSO, ROC, GOC. Zainstalowane w symulatorze urządzenia pozwalają na pełne przesyłanie krótkich alarmowych informacji tekstowych w systemach Cyfrowego Selektywnego Wywołania (DSC) oraz nawiązywania radiotelefonicznych głosowych połączeń w sytuacjach niebezpiecznych w których może znaleźć się załoga statku będącego na morzu. Symulator pozwala na przesyłanie i nawiązywanie łączności na czterech stanowiskach (osiem osób) za pomocą Cyfrowego Selektywnego Wywołania oraz łącznościach satelitarnych w systemie INMARSAT C i INMARSAT FLEET 77. Do dyspozycji kursantów przeznaczone są dodatkowe pomocne urządzenia takie jak: odbiornik NAVTEX, radiopława EPIRB, radionamiernik, transponder radarowy wraz z radarem do obserwacji w końcowej lokalizacji katastrofy, urządzenie AIS SART, przenośny radiotelefon awaryjny.

Symulator ECDIS RADAR-ARPA (NTPro 5000)

Symulator Transas zbudowany jest na komputerach osobistych dołączonych do jednej domeny sieciowej, kontrolowanej przez kontroler domeny. Oprogramowanie symulatora jest zainstalowane na serwerze symulatora, który kontroluje dystrybucję zadań dla każdego komputera w symulatorze.