NAJNOWSZE INFORMACJE:
ul. Boh. Westerplatte 4a, Ustka
ustka@oszgm.pl

O firmie

Dane firmy:

OSZGM Ustka jest jedynym Ośrodkiem szkoleniowym IMO STCW na środkowym polskim Bałtyku.

Numer KRS: 0000189920
REGON: 001373476
NIP: 852-18-57-888
Zaświadczenie o wpisie placówki do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydane przez:
Starostę Słupskiego w dniu 24.07.2019 roku Nr ED-III.4330.2.2019
Certyfikat Uznania wydany przez: Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej od dnia 07.03.2019 r.
Certyfikat ISO 9001:2015 od 29.06.2000 zatwierdzony przez Lloyd’s Register Quality Assurance
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy:
pod nr 2.32/00160/2005
Ośrodek realizuje i posiada uprawnienia szkoleniowe z zakresu:
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 5 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia szkoleń i przeszkoleń oraz szczegółowych warunków przeprowadzania egzaminów praktycznych w morskich jednostkach edukacyjnych. Ośrodek rozpoczął procedurę rozszerzenia w pełni szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie kwalifikacji i przeszkolenia członków załóg jachtów komercyjnych oraz warunków ich uzyskiwania do czego niezbędna jest marina, która spełnia wszystkie warunki do szkolenia praktycznego.

Ośrodek jest członkiem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej od 2004 roku
Ośrodek posiada wszystkie wymagane przepisami zezwolenia na działalność szkoleniową oraz Certyfikaty Uznania administracji morskiej RP.

Informacje o Ośrodku

Ośrodek istnieje od niemal 60 lat. Powstał jako Ośrodek Szkolenia administracji morskiej szkolący zgodnie z wymaganiami określonymi przez IMO oraz wymaganiami zawartymi w Konwencji STCW 78/95. Filia Ośrodka, jako Morska Jednostka Edukacyjna działa na terenie Ustki od 1989 roku szkoląc i podnosząc kwalifikacje zawodowe marynarzy i rybaków na kursach obligatoryjnych oraz fakultatywnych. W tym czasie odwiedziło ją około 36 tysięcy kursantów z całego kraju. Posiada kadrę wykładowców o wysokich kwalifikacjach morskich z uprawnieniami pedagogicznymi.