NAJNOWSZE INFORMACJE:
ul. Boh. Westerplatte 4a, Ustka
ustka@oszgm.pl

BAZA WIEDZY

Biblioteka Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej

 1. INTERNATIONAL MARIRIME SOLID BULK CARGOES (IMSBC) and supplement 2018 edition
 2. INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG) 2018 edition VOLUME I
 3. INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG) 2018 edition VOLUME II
 4. INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG) 2018 edition SUPPLEMENT
 5. STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 2017 (STCW) INCLUDING 2010 MANILA AMENDMENTS
 6. INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL volume III (IAMSAR) 2016 edition
 7. MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU (SOLAS) 2015 edycja (International Convention for the Safety of Life at Sea) PRS
 8. MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIU MORZA PRZEZ STATKI (MARPOL) 2015 edycja (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
 9. PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO - ŚRODKI SYGNAŁOWE 2018 lipiec
 10. PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO - ZASADY NADZORU 2011
 11. PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO - ŚRODKI I URZĄDZENIA RATUNKOWE (LSA) 2016 (International Life-Saving Appliance (LSA) Code)
 12. PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO - ŚRODKI I URZĄDZENIA RATUNKOWE (LSA) 2017 (International Life-Saving Appliance (LSA) Code)
 13. PRZEPISY NADZORU KONWENCYJNEGO - ŚRODKI I URZĄDZENIA RATUNKOWE (LSA) 2018 (International Life-Saving Appliance (LSA) Code)
 14. General operator's certificate for the global maritime distress and safety system 2004 edition compedium IMO
 15. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION (ITU) – Radiocommunication (ITU-R) – Radioregulations 2016
 16. INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION (ITU)
  • SHIP STATIONS https://www.itu.int/mmsapp/ShipStation/list
  • COAST STATIONS https://www.itu.int/online/mms/mars/coast/coast_search.sh
 17. PORADNIK RATOWNIKA MORSKIEGO – Jerzy Puchalski, Gdynia 2007 Trademar (13,65,143,155,229str zaznaczone)

Archiwalna Biblioteka Ośrodka Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej

 1. MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU (SOLAS) 2014 consolidated edition ang. (International Convention for the Safety of Life at Sea) IMO
 2. MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU (SOLAS) 2009 consolidated edition ang. (International Convention for the Safety of Life at Sea) IMO
 3. MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU (SOLAS) 2014 edycja (International Convention for the Safety of Life at Sea) PRS IMO
 4. MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O BEZPIECZEŃSTWIE ŻYCIA NA MORZU (SOLAS) 1998 edycja (International Convention for the Safety of Life at Sea) PRS IMO
 5. MIĘDZYNARODOWY KODEKS ŚRODKÓW RATUNKOWYCH 1999 (International Life-Saving Appliance (LSA) Code) PRS
 6. INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG) 2010 edition VOLUME I
 7. INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG) 2010 edition VOLUME II
 8. INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG) 2010 edition SUPPLEMENT
 9. INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG) 2012 edition VOLUME I
 10. INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE (IMDG) 2012 edition VOLUME II
 11. STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFARERS 2011 (STCW) INCLUDING 2010 MANILA AMENDMENTS
 12. MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIU MORZA PRZEZ STATKI (MARPOL) 2011 edition (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
 13. Supplement 11.2015 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA O ZAPOBIEGANIU ZANIECZYSZCZENIU MORZA PRZEZ STATKI (MARPOL) 2011 edition (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)
 14. Guidelines for the implentation of Annex V of MARPOL 2012 edition IMO
 15. INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL volume I (IAMSAR) 2010 edition
 16. INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL volume II (IAMSAR) 2010 edition
 17. INTERNATIONAL AERONAUTICAL AND MARITIME SEARCH AND RESCUE MANUAL volume III (IAMSAR) 2010 edition
 18. Manual for use by the Maritime Mobile andMaritime Mobile-Satelite Services 2009 edition ITU
 19. NAVTEX manual 2012 edition IMO
 20. International Life-Saving Appliance 2010 edition (LSA) IMO
 21. INTERNATIONAL SAFETY MANAGMENT CODE with guidelines for its implementation 2014 edition
 22. CRUDE OIL WASHING SYSTEMS 2000 edition IMO (2x)
 23. BALLAST WATER MANAGMENT CONVENTION AND THE GUIDLINES FOR ITS IMPLENTATION 2009 edition IMO
 24. SPIS ŚWIATEŁ I SYGNAŁÓW NAWIGACYJNYCH tom I 2013 edycja Gdynia (Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej)
 25. List of Lights and Fog Signals (British Isles and North Coast of France ) Volume A 2017/18 UKHO
 26. List of Lights and Fog Signals (Eastern Atlantic Ocean, Western Indian Ocean, Arabian and Seas) Volume D 2016/17 UKHO
 27. List of Lights and Fog Signals (West Mediterranean) Volume E 2016/17 UKHO
 28. List of Lights and Fog Signals (Indian and Pacific Oceans, South of the Equator) Volume K 2016/17 UKHO
 29. East Mediterranean and Black Seas Volume N 2016/17